UNT kapar elva tjänster

UNT flyttar sin redigering till Norrköping. Bildavdelningen berörs också när mediehuset ska banta elva tjänster.

Sex redigerare blir en. TV-avdelningen krymper från fem till tre tjänster. Även bildavdelningen berörs när UNT ska minska kostnaderna med ungefär tio miljoner kronor per år.

– Det är en stor omorganisation vi gör på redaktionen när vi organiserar oss efter print och online, vi har tillsatt chefer för print som blir Roger Berglund och onlinechef som blir Jens Pettersson. Deras uppdrag blir att hela tiden driva utvecklingen framåt. Inkomsterna från print är vår ryggrad och trygghet men samtidigt måste man orka investera i online som växer snabbt just nu. Det här är ett sätt för oss att orka med både och, säger Charlotta Friborg till Journalisten.