”Tidningarnas ordval ger falsk bild av verkligheten”

Mediernas språkbruk avhumaniserar flyktingar och sprider en oriktig verklighetsbeskrivning, det skriver tre debattörer från Tankesmedjan Tiden i ett inlägg i Aftonbladet.

Jesper Bengtsson (chef och chefredaktör, Tiden), Sirin Kara (utredare, Tiden) och Torsten Kjellgren (utredare, Tiden) skriver i debattinlägget att svenska tidningars språk och retorik ger uppmärksamhet åt rasisternas viktigaste frågor.

Som exempel lyfter debattörerna hur Donald Trumps uttalande om de ”illegala invandrarna” accepteras utan att ifrågasättas av de stora medierna vilket debattörerna ser som en del av en trend ”där massmedierna använder ord som blir en anpassning till den nationalistiska och rasistiska högerns agenda”.

Debattörerna refererar vidare till Tankesmedjan Tidens nyligen publicerade rapport i vilken man tittat närmare på Dagens Nyheters, Svenska Dagbladets, Expressens och Aftonbladets nyhetsrapportering under några veckor i november förra året.

Av rapporten framgår bland annat att ordet flyktingkris användes närmare 150 gånger i sammanlagt 76 artiklar varav enbart två handlade om situationen utanför Sverige och EU. Ordet ”flyktingkrisen” användes alltså för att beskriva situationen i Sverige – inte i Syrien och dess närområde:

”Själva ordvalet kan tyckas vara en detalj i sammanhanget, men det spelar stor roll eftersom vårt sätt att beskriva verkligheten också präglar vår bild av den”.