SVT fälls för partiskhet

Morgonkollen

Granskningsnämnden anser att SVT tog ställning i skuldfrågan i programmet Domstolen – friad eller fälld.

Programmet sändes i Sveriges Television den 22 september förra året. Inslaget ifråga handlade om en man som dömdes för narkotikabrott. Granskningsnämnden anser att SVT gav en otillräcklig bild av rättsfallet, eftersom flera vittnesuppgifter från en polisman utelämnades.

Programledaren gjorde också flera ”värderande uttalanden” till fördel för den åtalade mannen, vilket kan uppfattas som ett ifrågasättande av den fällande domen.

Granskningsnämndens slutsats är att framställningen av rättsfallet utgjorde ett ställningstagande från SVT:s sida i fråga om mannens skuld. Inslaget stred därmed mot kravet på opartiskhet.