Svenska Yle för kostsamt menar Sannfinländare

Företrädare för det finländska populistpartiet Sannfinländarna tycker att Yles svenskspråkiga verksamhet är för dyr.

Olli Immonen och Jari Ronkainen, medlemmar i det nationalistiska och högerpopulistiska partiet Sannfinländarna, samt ledamöter i Yles förvaltningsråd uttryckte under onsdagen att de tycker att Yles svenskspråkiga kanaler och program upptar en för stor del av rundradiobolagets budget.

”Beroende på hur man räknar går till och med tio procent av budgeten till dem, trots att de svenskspråkiga endast utgör fem procent av befolkningen i Finland”, ska de ha sagt enligt HBL.

Sannfinländarna vill också ändra i den paragraf i Ylelagen som föreskriver att Yle ska stöda kulturell mångfald, eftersom de menar att ett politiskt neutralt medium inte bör verka för mångfaldsideologin.