Sektprogram i SVT anmäls för diskriminering

Sveriges Interreligiösa Fredsråd anser att Den enda sanna vägen "förstärker fördomar i stället för att bygga på sakkunskap och aktuell information om trossamfund".

Nu har rådet anmält programmet, som de anser bryter mot FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, till Diskrimineringsombudsmannen. Det skriver nyhetsbyrån Siren.

Den enda sanna vägen sändes i SVT i höstas. Programledaren träffade bland annat avhoppare från Jehovas vittnen och Moonrörelsen.

Rådet skriver i sin anmälan att det är ”med stor besvikelse som styrelsen konstaterar att SVT i det här fallet inte har utgått ifrån vad de nya trossamfunden står för och hur de anpassat sig till det svenska samhället. I stället reproduceras den felaktiga bilden om de så kallade sekterna som slutna utanförgrupper. Detta är en diskriminering som underblåser hat och fiendskap mot trossamfund samt ignorerar respekten for individers privatliv.”