Annons: Mediedagen 2019

Så ska Sveriges Tidskrifter locka till sig fler

Sveriges Tidskrifter har ändrat sina stadgar för att locka till sig fler medlemmar. Siktet är inställt på bloggar och heldigitala aktörer.

Alla publicister med ett utgivningsbevis som jobbar med ett fördjupande perspektiv ska från och med nu bli medlemmar i Sveriges Tidskrifter. Till exempel bloggar, sajter och nättidningar. Det handlar om att framtidssäkra organisationen menar ordförande Unn Edberg.

– Nu kan vi vara relevanta för både nuvarande medlemmar som för nya aktörer. Sådana som inte är med i någon branschorganisation alls för tillfället. Men det blir också tydligt att vi även finns för medlemmar som är mitt inne i en transformation.

Hon ser också en möjlighet att aktörer i kundtidningssegmentet ska ansluta sig till Sveriges Tidskrifter.

– Vi har öppnat upp för det.

– Därför har vi också inrättat ett publiceringsetiskt råd för att visa att vi håller den frågan levande.

På dagens årsmöte klubbades också nya regler för medlemsavgiften. Tidigare har den styrts av upplaga och annonsintäkter. Nu utgår den enbart från omsättningen men har ett tak vid 750 miljoner kronor per företag.

– Vi kommer att hålla koll på hur det slår. Ingen ska behöva få avgiften höjd med mer än 10 procent för 2016. Vi ska också komma tillbaka med frågan till årsmötet nästa år om förändringen slår väldigt orättvist, säger Unn Edberg. 

Sveriges Tidskrifter har i dagsläget omkring 360 medlemsföretag.