Så mycket ökade de digitala annonsintäkterna 2015

Morgonpressen sålde digitala annonser för 783 miljoner kronor i fjol. En ökning med 10,3 procent jämfört med 2014. Det visar TU:s internetbarometer.

Den största ökningen stod landsortspressen för. Kategorin ökad sina digitala annonsintäkter med 12,7 procent under fjolåret och fick totalt in 377 miljoner kronor. 

Storstadspressen ökade med 8,2 procent och sålde för sammanlagt 406 miljoner kronor. Det visar nya siffror från TU.

”Annonsintäkterna från landsortstidningarnas sajter presterade dåligt under de senaste kvartalen men gjorde stark ifrån sig under det sista kvartalet och uppvisade en ökning på 23 procent”, säger TU:s avgående chefsanalytiker Tobias Hedström i ett pressmeddelande.