Peo Wärring blir journalistlärare

Eskilstuna-Kurirens förre chefredaktör blir lärare i journalistik vid Södertörns högskola samt involverad i ett nytt forskningsprojekt där.

Från och med mars 2016 blir Peo Wärring lärare i journalistik och han får även rollen som gästlärare/gästforskare i ett forskningsprojekt runt medieutveckling och lokaljournalistik på högskolan.

Peo Wärring har varit ansvarig utgivare utan uppehåll de senaste 25 åren, först för Norrbottens-Kuriren och därefter för Eskilstuna-Kuriren. Från 2014 har han varit publicistisk chef för EK-koncernen. Mellan åren 1993-2010 satt han i Tidningsutgivarnas huvudstyrelse. Utöver det har han suttit som ledamot i Pressens Opinionsnämnd och i Pressens Samarbetsnämnd – som är huvudman för det pressetiska systemet.

Gästlärartjänsten på Södertörns Högskola finansieras av EK-koncernen och är en del av ett större samarbete. De kommande åren ska högskolan och Eskilstuna-Kuriren utveckla ett samarbete i forskning runt journalistik på nya plattformar och nya former av lokaljournalistik.

Peo Wärrings första öppna föreläsning hålls den 4 april och går under rubriken: ”Tillbaka till framtiden”.