NWT ökar rörelseresultatet

NWT-koncernens omsättning minskade något under 2015. Trots det ökade rörelseresultatet med 28 procent.

NWT-koncernens omsättning i fjol stannade 508 miljoner kronor. En minskning med 25 miljoner jämfört med året innan. Rörelseresultatet ökad dock från 49 till 63 miljoner kronor. 

Under 2015 hade koncernen en tillväxt på den digitala annonsförsäljningen med 39 procent.

Värdet på koncernens aktier i Polaris Media har skrivits ner med 17,3 miljoner kronor. Bland annat på grund av det försvagade värdet på den norska kronan.