Medieköpen slår alla rekord

2015 års omsättning uppgick till 32,9 miljarder kronor vilket innebär att medieinvesteringarna når all time high. De digitala medierna ökar och printtappet minskar.

År 2008, det tidigare rekordåret, uppgick omsättningen till drygt 32,8 miljarder kronor. Men förra årets medieinvesteringar, som närmar sig 33 miljarder, är de högsta som uppmätts.

”Äntligen, säger vi på IRM, detta har vi väntat på. Efter krisen 2009 så har medieinvesteringarna inte lyckats nå upp till 2008-års nivåer förrän nu”, säger IRM:s vd Madeleine Thor i ett pressmeddelande.

Mest ökar investeringarna i de digitala medierna som 2015 omsatte närmare 13 miljarder kronor, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med året innan.

2015 års sista kvartal var det starkaste. Marknaden växte med 6,7 procent jämfört med det sista kvartalet 2014. Samtidigt minskade den tryckta dagspressens tapp markant. Från att ha minskat med tvåsiffriga procenttal 2015 års tre första kvartal, tappade dagspressen ”bara” omkring 6 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2014.

”Vi trodde att det sista kvartalet skulle bli starkt, men detta överträffar våra förväntningar. Om vi blickar framåt, så ser IRM positivt på marknadsutvecklingen även under 2016”, säger Madeleine Thor.