Landsort på plus i februari

Mediebyråbarometern

Reklamköpen via mediebyråerna ökade rejält i februari. Landsortspressen hade en svag ökning och för övriga dagspresskategorier minskar nedgången.

”Den kan vara för tidigt att tala om ett trendbrott, men vi har nu i två månader sett att ökningstakten för digitalt avtar, samtidigt som nedgången av analoga medier minskar. Det finns nu indikatorer på att den strukturella förskjutningen mot digitala medier har gått in i en ny, lugnare fas”, säger Jochum Forsell, vice vd IUM i ett pressmeddelande.

Landsortspress ökade sina mediebyråförmedlade printannonser med 2,3 procent jämfört med samma månad i fjol. 

Storstadspressen minskade sin försäljning med 7,5 procent och kvällspressen med 10,3 procent.

De som tappade mest i februari var DR/annonsblad och populärpress som gick bakåt med 31,8 respektive 14,1 procent.