Erdogan vill kunna klassificera journalister som terrorister

Den turkiska regimen har redan slagit hårt mot landets medier. För bara någon vecka sedan togs den största dagstidningen Zaman över med våld och förvandlades till en regimvänlig produkt.

Nu säger den turkiske presidenten Erdogan att det också bör vara möjligt att definiera terroristgruppers ”supporters”, eller ”de som gör det möjligt för terrorister att krama avtryckaren”, som terrorister. Som exempel på människor i den nya kategorin nämner han journalister, parlamentsledamöter och rättsaktivister. Det rapporterar brittiska Independent.

Tre akademiker har precis arresterats för att ha spridit terrorpropaganda och Erdogan meddelar att de kommer att få betala för sitt ”förräderi”, som ska ha bestått i att offentligt läsa upp en protest mot säkerhetsoperationerna i de kurddominerade sydöstra delarna av landet.

Turkiska staten tar hårdare grepp om medierna

Turkiska Zaman togs över av staten