Egmont slog omsättningsrekord

Omsatte 14,7 miljarder 2015 – ökar för fjärde året i rad.

Den danska mediekoncernens resultat på 950 miljoner kronor före skatt är det näst högsta någonsin. EBITDA-resultatet hamnade på 1 777 miljoner kronor. I ett pressmeddelande förklaras siffrorna av ett starkt medieinnehåll, digitala tillväxtverksamheter och nya mediekanaler med direkt konsumentkontakt.

”Det är mycket tillfredsställande att vi på en globaliserad mediemarknad ökar omsättningen för fjärde året i rad samtidigt som vi behåller ett högt resultat. Våra kärnverksamheter – film, tv, tidskrifter och böcker – är sunda, men ställs inför utmaningar i och med de nya konsumtionsmönstren, ökande rättighetspriser och hård global digital konkurrens”, säger koncernchef Steffen Kragh i en kommentar.

Mediekoncernen skriver vidare hur Egmonts divisioner under året utvecklat sina kärnverksamheten, lanserat nya digitala verksamheter och ökat de direkta kundrelationerna. Mediekoncernen har också noterat stabila resultat för sin veckotidnings- och tidskriftsverksamhet samtidigt som prenumeranterna uppges öka både digitalt och bland tryckta medier.

”Våra innovationsmiljöer för in oss i områden med hög underliggande tillväxt, och vi håller även ögonen öppna för nya uppköps- och investeringsmöjligheter”, säger Steffen Kragh.

Mediekoncernens egna kapital uppgår till 6,9 miljoner kronor under 2015, och soliditeten är 47 procent. Egmont är skulfri.