Svag start på annonsåret

Mediebyråbarometern

De totala annonsköpen via mediebyråerna minskade med 4,3 procent i januari jämfört med 2015.

Sök har minskat med 26 procent i januari. Något som Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer tror beror på att flera mediebyråer har specialistbyråer som hanterar den typen av uppdrag för sina mest sökintensiva kunder. Den försäljningen hamnar därmed utanför mediebyråbarometern.

Kvällspressens printförsäljning via mediebyråer minskade med 29 procent i januari. Storstadsmorgontidningarna minskade sin annonsförsäljning i print via mediebyråerna med 17,2 procent och landsortspressen med 2,9 procent. Landsortspressen gick därmed alltså något bättre än marknaden som helhet.