Schibsted skriver ned tidningarna med 455 miljoner

Schibsteds bokslut för 2015 kommer om knappt två veckor. Men redan är det klart att koncernen skriver ned värdet på sina tidningar med nästan en halv miljard kronor.

Främst beror det enligt ett pressmeddelande på en fortsatt dyster utveckling för de norska morgontidningarna. Där har de digitala intäkterna inte lyckats kompensera tappet i print.

Efter nedskrivningarna är värdet på dessa tidningar omkring en miljard norska kronor, Varav en femtedel är knutet till goodwill-värden. 2014 gjorde Schibsteds norska tidningsverksamhet (inklusive VG) ett rörelseresultat (EBITDA) på 537 miljoner norska kronor.