Annons: Mediedagen 2019

Nyhetsbyrån Siren och Piscatus slås ihop

De forna konkurrenterna går samman och bildar Sveriges största arkiv med domar och myndighetsbeslut.

”Tillsammans blir vi starkare och får större resurser för utveckling av verksamheten. Vår ambition är att vara den självklara leverantören av arkivtjänster med verktyg för kvalificerad research och möjligheter till gedigna kartläggningar av personer, bolag och företeelser”, säger Matti Larsson, vd Nyhetsbyrån Siren, i ett pressmeddelande.

De två bildar ett gemensamt arkiv som ägs till lika delar av Nyhetsbyrån Siren respektive Piscatus. En bolagsbildning har inletts och för närvarande pågår en rekryteringsprocess för att hitta en vd till det nya bolaget.

”Samordningen medför redan från början en kraftig förstärkning av erbjudandet till befintliga och nya kunder och inom kort kommer vi att kunna lansera en större produktportfölj”, säger Mikael Ekman, vd Piscatus, i en kommentar.

Bakom Nyhetsbyrån Siren står bolagen Sparkwood Avenue AB, ZEP Media AB och Ägir AB. Bakom Piscatus står Robert Aschberg, Mikael Ekman, Martin Fredriksson och Jiri Pallas. Tillsammans har bolagen en omsättning på 20 miljoner kronor.

Sammanslagningen av de två bolagen påverkar inte Nyhetsbyrån Sirens övriga verksamheter.