NWT-koncernen planerar frekvensnedgång

Filipstads Tidning går från att komma ut tre dagar i veckan till utgivning två dagar i veckan. Och Enköpings-Posten kommer sannolikt att gå över till femdagarsutgivning.

I maj blir Filipstads Tidning, som ägs av NWT-koncernen, tvådagarstidning. Torsdags- och lördagsutgåvan slås ihop och kommer ut på fredagarna. 

– Man måste spara pengar på något sätt och då såg vi det här som ett bra sätt att göra det på, säger Lena Richardson, chefredaktör till den egna tidningen. Det blir distributionen som förändras men jag ser detta som en positiv chans och en spännande utmaning att göra någonting annorlunda. Vi får en tjockare tidning med mycket helgläsning, säger hon.

Det pågår också förhandlingar om att Enköpings-Posten ska gå från sexdagarsutgivning till att komma ut fem dagar i veckan.

Orsaken är att NWT-koncernen vill minska distributionskostnaderna. 

I nuläget kommer förändringarna inte att innebära några personalförändringar.