Mittmedia förbättrade resultatet

Mittmedia ökade sitt rörelseresultat till 137 miljoner kronor 2015. En förbättring med 23 miljoner kronor.

Det underliggande rörelseresultatet, justerat för engångsposter bland annat avvecklingskostnader för ett tryckeri och en dagstidning, blev 183 miljoner kronor, vilket ger en marginal på 9 procent. 

Koncernens intäkter blev i fjol, tack vara övertagandet av Promedia, 2 085 miljoner, att jämföra med 1 445 miljoner för 2014. 

Koncernen har tappat 8 procent av sina totala annonsintäkter, sämst har det gått för printförsäljningen som backade 11 procent.

Av de totala annonsintäkterna kommer nu 25 procent från digitalt, radio eller gratistidningar.

Koncernens abonnemangsintäkter ökade under 2015 med nästan 1 procent.

”Jag är glad över att vi klarar att prestera en god lönsamhet samtidigt som det stormar i tidningsbranschen. Vi fortsätter att omstrukturera våra verksamheter, ställa om till en digital affär och samtidigt tjäna pengar”, säger Thomas Peterssohn, vd och koncernchef i Mittmedia i ett pressmeddelande.

Läs också Stefan Meleskos snabbanalys om 2015 års siffror för Bonnier, Stampen och Schibsted.