LRF Medias vd Ann Henriksson

LRF Media ändrar inriktning – blir landsbygdens mediehus

Fokuserar på "det gröna näringslivet". Magasinen läggs ut till försäljning.

Framtidens fokus hamnar på LRF Medias varumärken Land, Land Lantbruk med Skogsland, Lantmannen och ATL, både papper och digitalt samt på Land.se.

I en ny ägarvilja som LRF Medias ägare beslutat om slås fast att LRF Media ska bli ”ett landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus”:

”Genom att fokusera på kärnverksamheten kommer bolaget att spela en viktig roll som bärare av kvalitetsjournalistik för läsare och affärspartners. På det sättet säkrar vi också att det gröna näringslivet och landsbygdens frågor bevakas och inte hamnar i den medieskugga som utarmningen av lokaljournalistiken riskerar att innebära.” säger Anders Källström, koncern-vd och ordförande i LRF Media, i ett pressmeddelande.

Ann Henriksson, som tog över vd-rollen för LRF Media i måndags efter att ha varit tillförordnad sedan Ruben Jacobsson lämnade, tror att val av fokusområde är ett måste för medieägare som verkar på marknader som genomgår strukturomvandlingar:

”LRF Media har med sin tradition som leverantör av medieprodukter till människor som lever och verkar på landet och sin förmåga att varsamt förnya, störst möjligheter att säkra lönsamhet och skapa nytta för denna målgrupp genom den här förändringen.”

I samband med ändringen av inriktning läggs magasinen ut till försäljning:

”Vi är stolta över våra magasin och de bidrar till att skapa intresse för landsbygden men vår bedömning är att magasinen skulle kunna utvecklas bättre hos ägare som har ett tydligare fokus på populärpress än vad vi har.”