Kampen om rättigheter allt tuffare för SVT:s inköpare

Publikens intresse ökar – men det gör också konkurrensen om rättigheterna.

SVT köper varje år in stora mängder påkostade produktioner och faktaprogram som bolaget inte själva har möjlighet att producera. Men SVT:s inköpare har det tuffare i dag än för några år sedan, rapporterar SVT:s interntidning Vipåtv.

SVT Programinköp består av en faktagrupp med åtta inköpare som tillsammans beställer nära 1700 programtimmar om året. Såväl större serier från internationella tv-hus, som enstaka timmar från mindre självständiga dokumentärfilmare hör till det material som köps in.

Men de senaste åren har SVT:s inköpare märkt hur marknaden förändrats och att det blivit svårare att komma över rättigheter:

”Vi är på väg att få samma konkurrensförhållanden för faktaprogram som drama och sport har haft under många år”, säger Daniel Zackrisson, uppdragsansvarig för ”Världens Fakta” till Vipåtv.

Genom åren har SVT kunnat sända en rad större produktioner. Men i takt med den ökade konkurrensen och de stigande priserna har tillgången till faktaprogrammen minskat. Något som påverkat konkurrenssituationen är att tv-bolag som National Geographic Channels och Discovery köper in allt mer och sedan kräver exklusiv till programmen under lång tid.

Något annat som försvårat villkoren för inköparna är att producenter numera väljer att sälja tv-rättigheterna till ett bolag och rätten att sända online till någon annan.