Journalistförbundet förlikar i UNT-målet

Den långvariga tvisten har rört obekväma arbetstider på Upsala Nya Tidning.

”Klubben har nått en uppgörelse som vi är nöjda med och som innebär en reell arbetstidsförkortning för de som jobbar mycket obekvämt”, säger Karolina Tolstav, ordförande i journalistklubben på UNT, i ett pressmeddelande.

Förlikningen i tvisten, som inleddes redan 2010, innebär dels att parterna är överens om vilken arbetstid som ska gälla framöver på UNT, dels att det inrättas en kompetensutvecklingsstiftelse. Klubbens medlemmar har möjlighet att söka pengar från stiftelsen.