Han blir ny chefredaktör på Arvika Nyheter

I mitten av mars tar Jonas Klint över som chefredaktör för Arvika Nyheter.

Jonas Klint har jobbat inom NWT-koncernen sedan 1988. Under åren 2008 till 2011 var han chefredaktör för Karlskoga Tidning. Nu tar han över Arvika Nyheter efter Veronica Nordenberg Olsson.

– Som alla andra tidningar står AN inför en svår uppgift, något av ett vägskäl. Vilket ben ska vi stå på, papperstidningen eller webben, och hur mycket resurser ska vi satsa på det ena eller andra? En sak står dock klar, är vi inte med på webben blir vi frånåkta av våra konkurrenter. Där har jag en viktig roll i att se till vad som måste göras, säger Jonas Klint till Arvika Nyheter.