GD bryter 25-årig luciatradition efter konflikt med Lions

”Luciafirandet är ett arrangemang som till sin karaktär blivit allt mer otidsenligt. GD har försökt att få till en förändring men det arbetet har gått trögt med Lions”, säger GD:s chefredaktör Anna Gullberg.

Frågan kring hur luciafirandet i Gävle ska genomföras har diskuterats flitigt och länge, berättar Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg. Tidningen, som varit huvudsponsor i 25 år, har efterlyst ett förändringsarbete som resulterade i att man i höstas gick ut med att det skulle bli mindre fokus på röstning och mer på välgörenhet. Dessutom skulle tävlingen vara öppen för alla – oavsett könstillhörighet. Något som varit principiellt viktigt för Anna Gullberg.

– Dessutom har intresset för att rösta på Luciakandidaterna minskat kraftigt på senare år. Och det har inte direkt varit någon anstormning av kandidater, så att bredda genom att vara mer inkluderande hade varit bra.

Anna Gullberg berättar att hon uppfattade det som att GD och Lions var överrens om förändringarna i höstas, och ett nytt kontrakt skrevs.

Så i förra veckan var det dags att utvärdera fjolårets under ett möte. GD uttryckte då en önskan om att helt avsluta röstandet, bland annat eftersom man tycker att det är svårt att tvätta bort stämpeln av att det var en skönhets- och popularitetstävling så länge röstmomentet finns kvar.

– Lions väckte då med ilska frågan om att vi tagit upp att arrangemanget skulle vara öppet för alla. De tyckte inte att det var lämpigt att ”vi lyft hbtq-frågan”, utan anklagade oss för ett kontraktsbrott. Det blev droppen, berättar Anna Gullberg.

Lions skulle återkomma i mars med förslag på hur årets Luciaarrangemang skulle se ut. Men nu bryter ni samarbetet redan i februari. Varför inväntade ni inte deras förslag?

– När de uttryckte de här synpunkterna blev det ohållbart för mig att fortsätta.

Reaktionerna från Gävleborna lät inte vänta på sig:

– Det blev en våldsam storm. Man skulle kunna tro att GD avskaffat Luciafirandet i Gävle för all framtid, men så är det förstås inte utan Lions kan ju fortsätta utan oss.