DN slår vinstprognosen

Målet var en vinst på 108 miljoner. Resultatet blev 122 miljoner. Trots att nivån inte är i höjd med siffrorna för 2014 är vd Gunilla Herlitz nöjd.

Årets vinst är 51 miljoner kronor lägre än för 2014. Men under 2015 har DN gjort digitala investeringar på 50 miljoner kronor och tagit omstruktureringskostnader på 34 miljoner kronor.

– Det ger oss en unik position i en annars krisande bransch. Vi har redan gjort stora investeringar i framtiden och det goda resultatet skapar en möjlighet att satsa ännu mer framåt, såväl på kvalitet och innehåll som på vår digitala utveckling, säger Gunilla Herlitz, vd för Dagens Nyheter och chef för affärsområdet Bonnier News till DN.se.

Prenumerationsintäkterna ökar stadigt, inte minst tack vare en digital tillväxt med flera tusen nya abonnenter varje månad. Januari var, sett ur den vinkeln, den bästa månaden sedan 2014.

– Papperstidningen fortsätter att vara mycket viktig för oss. Men samtidigt måste investeringarna i vår digitala framtid fortsätta med full kraft, säger Gunilla Herlitz till DN.se.