Annons: Mediedagen 2019

Aftonbladet backar 2015

Aftonbladet tappar i omsättning på grund av tapp i print för både upplage- och annonsintäkter.

Aftonbladets upplageintäkter för print minskade med över 110 miljoner kronor 2015. Från 1 061 miljoner kronor 2014 till 950 miljoner kronor 2015. En minskning med 11 procent. Annonsintäkterna sjönk med 53 miljoner kronor, från 252 miljoner kronor 2014 till 199 miljoner kronor 2015, en minskning med 21 procent.

Printupplagan sjönk med 19 procent under fjolåret. 

Samtidigt steg de digitala intäkterna med 12 procent, från 699 miljoner kronor 2014 till 783 miljoner. Men det räcker inte för att täcka tappet i print. 

Totalt sjönk Aftonbladets intäkter med drygt 4 procent under fjolåret. Från 2019 miljoner 2014 till 1935 miljoner för 2015. Marginalen (EBITDA) sjönk med 1,5 procent, från 237 miljoner kronor 2014 till 233 miljoner kronor 2015.

Högsta resultat någonsin för Schibsted Sverige