”Ta Polen som ett varnande exempel”

Morgonkoll

Public service bolagens tre högsta chefer varnar nu de svenska riksdagspartierna för att demokratiska krafter snabbt kan sättas ur spel. Något som håller på att ske i Polen menar de.

Polen, som länge varit ett föregångsland i Östeuropa när det gäller mediernas frihet håller nu på att vrida klockan tillbaka ordentligt. Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, Hanna Stjärne, vd SVT och Christel Tholse Willers, vd UR, skriver i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter att de ” de senaste veckorna med stigande oro sett hur den polska regeringen, med extrem hastighet och utan genomarbetade underlag och öppna processer, drivit igenom en lag som bland annat ger den mandat att avsätta och utse nyckelpersoner i public service-bolagen.”

Trion menar därför att:

1. Den polska regeringen bör omedelbart riva upp besluten som bryter mot grundläggande principer för mediernas oberoende. 

2. Sveriges regering och riksdag bör öka sitt fokus på detta område och göra mediernas frihet till en av sina viktigaste prioriteringar. 

3. Mediepolitiken, som är nära kopplad till den kulturella mångfalden i och mellan länderna i Europa bör fortsatt vara nationell.

4. Riksdagspartierna i Sverige bör ta Polen som ett varnande exempel och i samband med de pågående och kommande utredningarna på medieområdet göra vad som krävs för att ytterligare stärka och värna såväl public service som kommersiella mediers frihet.

”Vi vill betona att det är lika illa när kommersiella medier utsätts för påtryckningar. Inom EU har det skett bland annat i Ungern och det väntas ske även i Polen.”

 

 

 

Först Ungern, nu Polen