OmVärlden får ny redaktion

Tidningen som ägs och finansieras av Sida får en helt ny redaktion den 20 januari efter att Global Reporting vunnit upphandlingen.

I den nya redaktionen ingår Ylva Bergman, chefredaktör, Julia Björne, bildredaktör, Carolina Jemsby, senior reporter, Ania Janerud, webbredaktör och Maria Starck, digital strateg.

”Den nuvarande redaktionen har gjort ett bra arbete med att föra in OmVärlden i den digitala världen och jag ser fram mot att utveckla detta vidare”, säger tillträdande chefredaktör Ylva Bergman.

”OmVärlden arbetar med oerhört spännande frågor och jag ser stora möjligheter att nå ut bredare och samtidigt engagera målgruppen mer”, säger OmVärldens digitala strateg Maria Starck, som beskriver utvecklingen av de sociala kanalerna som ett fokusområde.