Nytt journalistpris instiftat

Ska tilldelas journalist verksam i Sverige som lyft frågor om psykisk ohälsa.

Håkan Eneströms Journalistpris för bevakning av ämnet psykisk ohälsa har instiftats. Priset kommer att tilldelas en svensk journalist som i etablerat medieformat granskat och lyft frågor om psykisk ohälsa, särskilt rörande vård och behandlingsmöjligheter.

Djupgående granskningar premieras framför kortare arbeten som krönikor och dylikt. Juryn ser också gärna journalistiska bidrag som uppmärksammar skev eller felaktig mediebevakning av psykisk ohälsa.

Prissumman är på 8 000 kronor och delas ut årligen i december av en släktrepresentant samt en fristående jury. Senaste ansökningsdag är den sista november.

Frågor besvaras av juryordförande, redaktör Lisa Bjurwald på mailadress lisa.bjurwald@gmail.com. Skicka även nominerade texter samt en presentation av verket och upphovspersonen till denna mailadress. Det går bra att nominera egna texter.

Håkan Eneström (1946-2015) var journalist, fri skribent och mediekonsult med en bakgrund på bland annat Sveriges Television. Eneström var också ambassadör för Hjärnkoll, en verksamhet som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa.