Kvällspressen tappade mer än var tredje annonskrona

Mediebyråbarometern

Den digitala annonseringen fortsatte att öka under 2015. Samtidigt som print tappade, sämst gick det för kvällstidningarna som minskade sin försäljning med 34,5 procent.

Print minskade sin mediebyråförmedlade försäljning med 15 procent under fjolåret. Det motsvarar en minskning med 411 miljoner kronor. Sämst gick det för kvällspressen som tappade 96 annonsmiljoner i priont, vilket motsvarar en minskning med 34,5 procent.

Landsortspressens printminskning blev 64 miljoner kronor, 7,4 procent. Storstadspressen 189 miljoner kronor vilket motsvarar ett tapp på 16,2 procent.

Även tv-reklamen minskade i fjol. Tappet blev 287 miljoner kronor vilket motsvarar 6,1 procent.

Tillväxten finns på nätet. Den annonseringen ökade med 633 miljoner kronor under 2015 vilket motsvarar en tillväxt på 23,2 procent.