Annons: Mediedagen 2019

Kvällsposten spred felaktiga uppgifter om massofredanden

Tidningen rapporterade om att det skulle skett massofredanden och sexuella övergrepp i Malmö under nyårsnatten, men uppgifterna tillbakavisas av polisen. Kvällsposten korrigerade därefter artikeln.

Kvällsposten valde i går att uppdatera artikeln, men av rubriksättningen och informationen som gavs i en tidigare version framgick att flera kvinnor skulle ha utsatts för sexuella massofredanden i Malmö under nyårsnatten. Uppgifter som Lars Förstell, informatör på Malmöpolisen, tillbakavisar i en intervju med Metro:

”Det finns ett citat från återflödesrapporten där uppgifterna kommer ifrån. Men det har inte förekommit några sexuella trakasserier och vi utreder inte heller några sexuella övergrepp som artikeln i Kvällsposten antyder.”

Susanne Lindén, redaktionschef på Kvällsposten, vill inte kommentera ordval eller eventuella risker med spridningen av de missvisande uppgifterna, men beskriver händelseförloppet:

– Det hela rör sig om en enkel missuppfattning mellan en reporter och polisens informatör. Vi fick det påpekandet från polisen väldigt snabbt och korrigerade då uppgifterna direkt.