HD-Sydsvenskan minskar antalet tjänster – och kunder

20 tjänster försvinner när HD-Sydsvenskan organiserar om säljavdelningen. Nu ska fokus vara på bolagets viktigaste kunder.

Hälften av HD-Sydsvenskans omkring 5 000 kunder står för 95 procent av omsättningen. Den nya säljorganisationen ska helt ägna sig åt dessa i fortsättningen. Avdelningen ska ta fram en ny enhet för konceptutveckling och kommunikationslösningar.

– I och med att det kommer att vara fullt fokus på dessa kunder så ser jag en möjlighet för oss att öka våra intäkter, säger säger Tomas de Souza, Innovations- och affärschef på HD-Sydsvenskan.

HD-Sydsvenskan kommer också att införa självadministrerande annonslösningar för de mindre företagen. 

Men några säljinsatser riktade mot de mindre kunderna kommer det inte att bli i fortsättningen. Inte för HD-Sydsvenskans del i alla fall.

– Det kommer vi att lägga ut på externa säljbolag, säger Tomas de Souza.

När förändringen är genomförd kommer den nya säljorganisationen bestå av 78 personer. Personalen i Helsingborg och Malmö har informerats om förändringarna under förmiddagen.