Aftonbladet större än DN

Morgonkoll

Nu är Aftonbladet sannolikt Sveriges största dagstidning räknat i antal prenumeranter.

Enligt sajten Beaconomist är nu troligen Aftonbladet Sveriges största prenumererade morgontidning. Sajten har utifrån DN:s upplageintäkter kommit fram till att DN har drygt 200 000 prenumeranter i dag. Antalet prenumeranter på Aftonbladet Plus ligger i nuläget på omkring 230 000 stycken.

Intäktsmässigt ligger dock DN före, 833 miljoner kronor per år jämfört med omkring 120 miljoner kronor.