UNT lägger ned tv-kanalen

UNT slutar sända marksänd tv i kanalen 24UNT. Enligt publishern Charlotta Friborg ska fokus ligga på snabbare rörligt material på webben.

Efter första kvartalet 2016 kommer UNT:s tv enbart distribueras via webben, mobilt samt via tjänster som Apple tv.

– Framför allt knyter vi vår rörliga bild närmare webben, så att vi kan öka hastigheten när det gäller rörligt, säger Charlotta Friborg.

Om det innebär en nedbemanning är för tidigt att säga.

– Vi kommer att se om vi kan klara det med mindre resurser. Men det blir mer fokus på videoreportrar och mindre på redigering.

Däremot är det en kostnadsbesparing när det gäller distributionen.

– Det är en väsentlig besparing att slippa kostnaden för att distribuera marksänd tv.

NTM lägger ned tv-kanalen 24Norrbotten

Uppsalas eget CNN