Mittmedia tar över hela Promedia

Mittmedia är nu helägare till Promedia. Affären med EK-koncernen som blev klar i dag innebär att Mittmedia nu är Sveriges största lokaltidningskoncern.

Mittmedias och Promedias sammanlagt 28 dagstidningar slås nu samman i ett bolag. Där ingår också fem tryckerier, en distributionsrörelse samt ett stort antal gratistidningar och digitala kanaler.

Affären, som Medievärlden Premium kunde avslöja för två veckor sedan, har nu godkänts av respektive ägarstyrelse. Den genomförs dels genom en nyemittering av aktier i Mittmedia och dels genom finansiella medel. EK-koncernen äger nu en minoritetspost på 8,5 procent i Mittmedia.

Utanför affären är Mittmedias fastighetsrörelse samt EK-koncernens medieverksamhet, Sörmlands Media AB. 

Det nya bolaget får namnet Mittmedia AB, vd blir Thomas Peterssohn, försäljningschef blir Promedias avgående vd Per Bowallius. Redaktionell chef för koncernen blir AnnaKarin Lith.

Efter årsskiftet kommer arbetet med att identifiera synergimöjligheter inledas. 

 ”Vi måste jobba vidare med att effektivisera tidningsverksamheterna och samtidigt fortsätta den digitala transformationen. Nya MittMedia har goda förutsättningar att lyckas med det, men vi har mycket hårt jobb framför oss”, säger Thomas Peterssohn, vd i Mittmedia AB i ett pressmeddelande.

Affären innebär att Mittmedia nu är Sveriges största lokaltidningskoncern med en samlad upplaga på 419 000 ex per dag utifrån TS-siffrorna för 2014.