Annons: Mediedagen 2019

TU om medieutredningen: ”Försiktig optimism”

Medieutredningen har identifierat rätt brister. Nu återstår att se om de kommer till rätt lösningar. Det menar TU:s vd Jeanette Gustafsdotter

Hon är som helhet försiktigt positiv till det delbetänkande som Anette Novak och Medieutredningen presenterat i dag. 

Det är positivt att hela det statliga mediestödet lagts i en pott och Public Service kommer att ingå i det helhetsgrepp som utredningen ska ta.

– Vi vill ha ett fortsatt starkt Public Service men rättvis konkurrensförutsättningar för dagspressföretagen, säger hon.

Det nya stödet som kommer att vara teknikoberoende, vilket Jeanette Gustafsdotter tycker är bra. Men hon har svårare att hur de kvalitetsaspekter som ska finnas med kommer att vara utformade.

– Där är jag är kritisk och orolig. Jag fram mot en dialog där utredningen förtydligar hur det är tänkt.

Medieutredningen signalerar också att det nya stödet kan gå till såväl enskilda medborgare som journalister, företag eller föreningar.

– Där förstår jag inte heller hur utredningen tänker.

– Medieutredningens tankar är till viss del i linje med det som Journalistförbundet presenterade redan 2013. Vi vill se ett redaktionellt produktionsstöd för verksamheter anslutna till det pressetiska systemet, som uppmuntrar nya utgivare och som är teknikneutralt, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet i en kommentar.

Han gläds också åt utredningen uppmärksammat Journalistförbundet inställning till en teknikneutral mediemoms. 

– Det som krävs är beslutsamhet från regeringen att omgående införa en teknikneutral och enhetlig momseffekt för tryckta och digitala medier, säger Jonas Nordling.

Medieutredningens delbetänkande ute