Annons: Mediedagen 2019

Novaks uttalande om presstödet avfärdas

TU:s Per Hultengård tillbakavisar Anette Novaks påstående om att det nuvarande presstödet ska upphöra i slutet på nästa år.

I eftermiddag kommer Medieutredningens första delbetänkande. I anslutning till det publicerade tidningen Journalisten i går en intervju med regeringens utredare Anette Novak. I intervjun säger Anette Novak att målet är att lägga förslag som inom en snar framtid ska finnas på plats:

”Vilket har med EUs tidsfrist för Sveriges nuvarande presstödsregler att göra, vi har fått uppskov att använda dem till 31 december 2016”

Uttalandet fick läsare att reagera och undra om det innebär att det nuvarande presstödet helt ska försvinna. Men tidningsutgivarnas chefsjurist Per Hultengård tillbakavisar påståendet:

– Man ska inte märka ord, men kommissionen har inte gett uppskov utan godkänt det svenska presstödet till utgången av 2016, men det är ingen stupstock utan det kan förlängas. Och riksdagen har beslutat att förlänga presstödet i dess nuvarande form till utgången av 2019 – under förutsättning att kommissionen godkänner de förändringar som riksdagen har beslutat om, säger Per Hultengård och fortsätter:

– Men det finns ingen som helst anledning att tro att kommissionen inte skulle godkänna det. Det godkännandet handlar mer om formalia.

Ett framtida problem Per Hultengård däremot är frågande till är den situation som kan uppstå när Medieutredningen lägger sitt förslag nästa vår och det därefter ska remissbehandlas:

– Om Medieutredningen kommer med ett förslag om ett annat stödsystem så är det svårt att se att det ska kunna verka parallellt med det beslut som riksdagen redan har fattat. Då får det troligen anstå. Annars måste riksdagen riva upp sitt eget – och med ett brett parlamentariskt stöd fattat – beslut.