Annons: Mediedagen 2019

Schibsted fick rätt mot snickare

En snickare hade stämt Schibstedbolaget Servicefinder för att det i sin marknadsföring använt en bild han laddat upp till sin Blocketannons för att marknadsföra andra snickare.

Staffan Teste, som varit snickarens ombud, skriver: ”Servicefinder, som aldrig på Blockets hemsidor angetts vara samarbetspartner med Blocket, har utnyttjat snickarens bild i hans annons på Blocket till att marknadsföra andra snickare i Kalmar i en ren konkurrerande verksamhet.”

Parterna är överens om att snickaren godkänt Blockets användarvillkor. I Blockets användarvillkor stå det: Genom att lägga upp Användargenererat innehåll, exempelvis vid införandet av en annons, ger du Blocket en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Blocket får även använda det Användargenererande innehållet i marknadsföringssyfte. Blockets rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats. 

Men snickaren menar att han saknat information om vilka dessa externa samarbetspartners varit.

Tingsrätten anser dock att det inte råder någon tvekan om att Blockets användarvillkor gett tjänsteförmeldaren Servicefinder rätt att använda bilden. ”Tingsrätten anser således att användarvillkoren klart anger att Blocket hade rätt att vidareupplåta rätten till det aktuella fotografiet till ServiceFinder. Detta även med beaktande av att ServiceFinder inte nämns som samarbetspartner till Blocket.”

En annan fråga gällde om snickarens namn borde ha angetts intill bilden. ” I det nu aktuella fallet har xx köpt en annonstjänst av Blocket för att marknadsföra sina tjänster. Det är tingsrättens uppfattning att det i sådana annonssammanhang inte kan anses följa av god sed att upphovsmannens namn ska anges”, skriver tingsrätten.

Snickarens ombud Staffan Teste tycker att domen är orimlig: ”Det rimliga hade varit att Blocket på sin hemsida offentliggör vilka som är deras samarbetspartners och att utnyttjandet av bilderna är begränsade till dem. Med denna dom kan Blocket i efterhand, som skett här, meddela att vem som helst är deras samarbetspartner. De kan med andra ord överlåta annonsörens bilder hur som helst och till vem som helst. Det kan inte vara tankegången med upphovsrättslagstiftningen och inte heller med skäligheten i avtalslagstiftningen”, säger Staffan Teste.