Annons: Mediedagen 2019

Åklagarmyndigheten inför medieåklagare

Intresset för åklagarväsendet ökar. Därför inrättas 16 medieåklagare som ska ge fakta och förklara sammanhang.

Enligt åklagarmyndigheten blir det allt vanligare att medierna vänder sig till myndigheten för att få tag i åklagare som i olika sammanhang kan uttala sig som experter. Mot bakgrund av det ska åklagarmyndigheten göra ett försök med så kallade ”medieåklagare”, skriver Dagens Juridik.

Totalt handlar det om 16 erfarna åklagare som ska vara extra tillgängliga för medierna. Deras uppgift blir att ”utifrån sin erfarenhet från operativt åklagararbete informera om hur åklagare arbetar, förklara åklagarens roll i olika sammanhang och berätta om utmaningar i olika typer av brottsutredningar”, enligt Åklagarmyndigheten.

Verksamheten beskrivs som ett försök att tillgodose en ökad efterfrågan. Avsikten är inte att de ska ersätta presstjänsten eller expertfunktioner.