Studio Ett fälls för frågan om judars ansvar

Frågan till Israels ambassadör om judarna hade något ansvar för den ökade antisemitismen fälls av Granskningsnämnden för radio och tv.

”Även om syftet med frågan var att få ambassadörens syn på om konflikten i Mellanöstern bidragit till en ökad antisemitism så var formuleringen enligt nämnden uppenbart kränkande. Inslaget stred därför mot bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft”, skriver Granskningsnämnden.

Sveriges Radio har efter sändningen klippt bort frågan från webbsändningen och bett om ursäkt.