Annons: Mediedagen 2019

”Ska försöka fånga vilka som tecknar bilden av Sverige i dag”

Hur mår den svenska nyhetsjournalistiken? Den frågan hoppas Institutet för Mediestudier kunna besvara i sin kommande årsbok.

Institutet för Mediestudier, tidigare benämnt Sim(o), genomför just nu en enkätundersökning till landets nyhetsredaktioner för att ta reda på hur mediebranschen utvecklas. Resultatet kommer att presenteras i Mediestudiers årsbok som ska ges ut varje år med start i år.

Lars Truedson, föreståndare för Institutet för Mediestudier, berättar för Medievärlden att tanken är att enkäten ska ge en grundbild av hur den svenska nyhetsjournalistiken mår:

– Vi har bett Södertörns högskola att göra en enkät som går ut till i princip alla landets professionella nyhetsredaktioner för att försöka fånga vilka som tecknar bilden av Sverige i dag. Det ger oss en överblicksbild av vilka resurser som finns på redaktionerna just nu i september 2015.

Varför är det viktigt att undersöka det?

– Vår uppgift är att ge allmänheten kunskap om hur journalistiken klarar av att genomföra sin demokratiska grunduppgift. Men i det uppdraget ingår att försöka besvara frågan om hur mediebranschens förutsättningar att utvecklas – exempelvis den pressade ekonomin. Det här är en del i det jobbet.

Många tar del av lösryckta nyheter om uppsägningar och omstruktureringar, säger Lars Truedson, men någon klar uppfattning om hur många det verkligen handlar om eller vilka grupper som faktiskt drabbas saknas ofta:

– Är det kommunreportrarna som är mest utsatta eller är det redigerarna? Minskar antalet anställda på alla typer av redaktioner? Börjar det komma in programmerare på redaktionerna nu?

Årets undersökning är den första som genomförs men planen är att den ska återkomma med ett eller ett par års regelbundenhet:

– Det riktigt spännande kommer nästa eller näst-nästa år när vi kan se hur läget har förändrats.

Enkäten, som består av 15-20 frågor, har gått ut till över 100 redaktioner.

– Enkäten går ut till så gott som alla nyhetsredaktioner inom dagspress, gratispress, radio och tv, säger Lars Truedson och fortsätter:

– Vi vill vädja till alla att verkligen besvara enkäten. Den här undersökningen är en viktig pusselbit för att ta reda på hur den svenska mediebranschen fungerar i dag.

Enkäten genomförs av journalistikprofessorn Gunnar Nygren och hans medarbetare på Södertörns högskola. Resultatet av undersökningen presenteras i Mediestudiers årsbok som ges ut i slutet av november.