Annons: Mediedagen 2019

Så påverkade betalmodellerna trafiken

TU har undersökt effekterna av betalmodeller på svenska dagstidningar. På ett års sikt har de ökat trafiken – men betydligt mindre än de öppna sajterna.

Av de 171 tidningar om ingår i undersökningen har 58 procent någon form av betalmodell idag. Den vanligaste formen är premium, näst vanligast är mjuk vägg och den hårda betalmodellen är väldigt ovanlig.

47 procent av tidningarna upplevde en minskning av unika besökare året efter att betalmodellen infördes. Två år efter införandet hade 100 procent däremot ökat (Detta helår jämfört med helåret innan införandet) .

Första året ökade trafiken för sajterna med betalmodell i snitt med 5 procent, år två ökade trafiken i snitt med 18 procent (Detta helår jämfört med helåret innan införandet).

Snittökningen för sajter utan betalmodell var 43 procent 2014 och 27 procent 2015.

När det gäller sidvisningarna minskade de med i snitt 0,8 procent första året för sajter med betalmodell, medan de år två ökade med 27 procent (Detta helår jämfört med helåret innan införandet).

Landsortspressen tappade mer trafik vid införandet av betalmodell, i snitt 5,6 procent av de unika besökarna första året, men ökade med 11 procent år två (Detta helår jämfört med helåret innan införandet).

En mer utförlig rapport om betalmodellernas utfall kommer i Medievärlden Premium under hösten.