Annons: Mediedagen 2019

Neo läggs ned

Magasinet Neo läggs ned efter tio år. Intäkterna räcker inte för att hålla tidningen på den nivå ägarna vill.

Tidningen grundades av Sofia Nerbrand och Nicklas Lundblad 2005, och köptes av Paulina Neuding och Andreas Ericson 2009. 

”Vi driver en påkostad, designad pappersprodukt i en digital tidsålder, och vi har gjort det på lånad tid. Magasinet Neo har hittat sina läsare och sin plats i medielandskapet, men vi har inte i tillräcklig utsträckning lyckats hitta prenumeranter och annonsörer. Till slut har kalkylen blivit ohållbar. 2015 är Neos tionde år, men det kommer att få bli tidningens sista. Alternativen, som vi har vänt och vridit på det senaste året, hade inneburit en så kraftigt nedskalad produkt att det inte skulle vara Magasinet Neo längre”, skriver chefredaktören Paulina Neuding på Neos blogg där hon också tar upp höjdpunkter ur tidningens historia.

”I Neo har liberaler som Hans Bergström, Nils Lundgren och Dick Harrison delat utrymme med feministen Hanna Lager, den gröne nyliberalen Mattias Svensson med Ivar Arpi, som bara kallar sig borgerlig. Ofta har vi fört debatter i frågor där vi har varit öppet oense. Det är diskussionerna som har hållit oss samman”, skriver hon bland annat.