Annons: Mediedagen 2019

Ledande medieforskare till nytt råd

Institutet för Mediestudier har utsett ett vetenskapligt råd med flera av landets ledande medieforskare.

Medieforskarna ska bistå institutet med synpunkter och kommentarer till det arbete och den forskning som Institutet för Mediestudier bedriver.

De forskare som invalts i rådet är:

Michael Karlsson, professor

Lars Nord, professor

Gunnar Nygren, professor

Jonas Ohlsson, fil dr, forskningsledare

Ester Pollack, docent

Jesper Strömbäck, professor

Ingela Wadbring, föreståndare för Nordicom

Lennart Weibull, professor

Institutet för Mediestudier ger ut skrifter (den senaste heter ”Drevjournalistikens drivkrafter och dynamik” och är skriven av Lars Nord) och arrangerar debatter om mediefrågor. Till skillnad från föregångaren Sim(o) har Mediestudier också egna forskningsmedel som ska användas för relevant forskning.

”Vi har under våren dragit igång flera spännande forskningsprojekt”, säger Lars Truedson, föreståndare för Institutet för Mediestudier, på deras hemsida. ”När de nu går in i ett aktivt skede är det mycket värdefullt för oss att ha nära till dessa erfarna forskare för att få råd så vi får ut mesta möjliga av våra idéer och våra resurser”.