Annons: Mediedagen 2019

VTD förlorar Göteborg stad

Morgonkollen

Göteborgs stad säger upp avtalet med det Stampenägda distributionsbolaget VTD efter bara 10 månader.

Orsaken är stora brister i brevdistributionen menar kommunen. Viss post har inte lämnats i brevlådorna utan till exempel utanför adressaternas dörrar. Andra brev har varit öppnade när den kommit fram.

Flera av adressaterna är politiker och får handlingar som ska vara till underlag för beslut via post. Det kan till exempel handla om sekretessbelagda uppgifter om barn och ungdomar som är under utredning av socialtjänsten.

Enligt Tidningsbudens Nyheter fick VTD en skriftlig varning redan i november om att det fanns stora brister i distributionen. Nu har avtalet sagts upp efter bara tio månader. Sedan den 15 april är det PostNord som ansvarar för distribution och utdelning av kommunens post.