Annons: Mediedagen 2019

Thomas Peterssohn om Promediaaffären: En milstolpe

Från att vara delägare i Liberala Tidningar till att vara huvudägare för Promedia. En milstolpe för Mittmedia, enligt koncern-vd:n Thomas Peterssohn.

Vad som nu ska hända med Promedia kan inte Thomas Peterssohn uttala sig om.

– Vi har ägnat extremt mycket tid åt att koppla loss oss från Stampen och Liberala Tidningar och minimalt med tid för att i detalj analysera vad vi ska göra med dem. Men vi kommer inte att jobba för att dela upp tidningarna mellan oss utan huvudspåret är att hitta samarbeten och skalfördelar.

Det gäller också att hitta best practice inom bolagen. Ett exempel som Thomas Peterssohn nämner är den effektiva försäljningsorganisation som finns inom Promedia. 

– Där har vi nog något att lära.

Kan det bli så att alla Promedias tidningar kommer att produceras i Mittmedias redigeringsnav i Sundsvall i framtiden?

– Vi har inga planer på att utöka det med fler tidningar i nuläget. Däremot kan det finnas annat i den redaktionella produktionen som går att samordna. Vi kommer att vända på alla stenar för att hitta samordningsmöjligheter. På alla avdelningar, redaktionellt, kommersiellt och på teknik- och utvecklingssidan till exempel. Men exakt vilka åtgärderna blir kan jag inte säga i nuläget.

Så då kommer det att bli personalnedskärningar?

– Inte på grund av affären i sig. Men marknaden fortsätter ner, vad vi ser nu och då måste vi rationalisera hela tiden. Då har stora koncerner större möjligheter att genomföra den typen av åtgärder.

Läs hela intervjun med Thomas Peterssohn, om tryckeriavtalen, nya styrelsen och det framtida ägandet, på Medievärlden Premium.