MTG förbättrar resultatet

Morgonkoll

MTG gjorde ett rörelseresultat på 142 miljoner kronor första kvartalet i år, att jämföra med 118 miljoner för samma period 2014.

Onsättningen ökade från 3 597 miljoner kronor första kvartalet 2014 till 3 701 miljoner kronor för samma period i år. Det betyder att rörelsemarginalen ökat från 3,1 till 3,8 procent. 

”Vinsten var, exklusive en positiv nettoeffekt av omstruktureringskostnader i Sverige och en upphovsrättslig uppgörelse i Skandinavien, stabil trots betydande negativa valutaeffekter och fortsatta investeringar i våra digitala produkter”. Det säger koncernchef Jørgen Madsen Lindemann i en kommentar.

”Stigande tittarnivåer online kompenserade mer än väl för lägre linjära tittarnivåer i Norden, och vår samlade nordiska TV-verksamhet ökade sin försäljning medan vinsten var stabil.”