Sara Ödmark och Andreas Mattsson får forskningsstipendium

De får Journalistfondens stipendium för forskning i journalistik på cirka 75 000 kronor vardera.

Andreas Mattsson, Lunds universitetet, Institutionen för kommunikation och medier, Malmö: ”75 000 kr för delstudie inom The India Media Project vid Lunds universitet. Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar som journalistiken i Indien står inför i samband med utvecklandet av digitala publiceringskanaler. Resultatet ska bli en avhandlingspromemoria för att möjliggöra fortsatta studier på doktorandnivå.”

Sara Ödmark, Mittuniversitetet, Sundsvall: ”74 400 kr för studie av de virala spridningsmönster som verkar ändra journalistikens villkor. Avsikten är att studera vilket innehåll som engagerar nyhetskonsumenter, vad som får dem att gilla, kommentera och sprida vidare en nyhet, något som kan vara värdefullt för journalistikproducenter inför nutida och framtida utmaningar.”