Annons: Mediedagen 2019

Så ska Liberala Tidningar delas upp

Efter utdragna förhandlingar börjar det nu vara klart hur uppdelningen av Liberala Tidningar ska se ut. Målet är att det ska vara klart vid månadsskiftet mars/april.

Enligt uppgifter till Medievärlden kommer hela tryckeriverksamheten tas över av Stampen. Mittmedia får en majoritetspost i Promedia med 55 procent av aktierna, EK-koncernen resterande 45 procent.

Upplägget har skickats till Konkurrensverket och om ansökan blir godkänd ska affären vara i hamn. Förhoppningen är att allt ska vara klart månadsskiftet mars/april.

Vem betalar vem för vad?

– Ingen kommer att betala någon, säger Stampens vd Martin Alsander.

I Promedia ingår förutom tidningsverksamheten även distributionsbolaget Prolog samt TVCheck som kontrollerar och registrerar rikssänd tv-reklam i Sverige, Norge och Finland.

Att Liberala Tidningar skulle delas upp blev känt i slutet av juni i fjol. Från början var tanken att affären skulle vara genomförd senast den 30 november men förhandlingarna har dragit ut rejält på tiden. Ett flertal faktorer har komplicerat förhandlingarna, bland annat hur tryckerimomsen ska hanteras.

Liberala Tidningar sålde också Mitt i-tidningarna till riskkapitalbolaget Segulah vid samma tidpunkt. 

Mittmedia och EK tar över hela Promedia

Sören Axelsson om affären: En naturlig utveckling

Peterssohn: Tryggare med ägare som drar jämnt