Annons: Mediedagen 2019

Dubbelt så många män som kvinnor i medierna

En ny undersökning från medieanalysföretaget Opoint visar att för varje omnämnande av en kvinna i medierna går det två omnämnanden av en man.

Opoint har jämfört förekomsten av de 20 vanligaste mansnamnen respektive kvinnonamnen i svenska storstadsmedier. Totalt 72 000 artiklar nämnde mansnamnen under en tremånadersperiod, från december 2014 till februari 2015. Färre än hälften, 31 000 artiklar, nämnde kvinnonamnen.

”Det här är givetvis en spegling av större strukturer i samhället, men man kan ändå tycka att medierna har anledning att reflektera över sin rapportering ur ett jämställdhetsperspektiv”, säger Mikael Lindström, marknadschef på Opoint. ”Det gäller inte bara exponering, som vår undersökning berör, utan även sammanhang: ämnen och roller”.

De medier som använts som underlag för studien är: Aftonbladet, Expressen, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan och Svenska Dagbladet med tillhörande webbupplagor.
Namnen som Opoint sökt efter är: Lars, Anders, Mikael, Johan, Karl, Per, Erik, Jan, Peter, Thomas, Daniel, Fredrik, Hans, Bengt, Andreas, Stefan, Mats, Bo, Marcus och Magnus samt Anna, Eva, Maria, Karin, Kristina, Lena, Kerstin, Sara, Emma, Ingrid, Marie, Malin, Birgitta, Jenny, Inger, Annika, Monica, Linda, Susanne och Ulla.

Fotnot: Metoden i Opoints undersökning tar inte hänsyn till att det kan finnas enskilda kvinnor och män med ovanliga namn, och att dessa får stort genomslag. Opoint anser att resultaten ändå ger en stark indikation på att män får mycket större utrymme än kvinnor i medierna.