Annons: Mediedagen 2019

IS-propaganda var inte hets mot folkgrupp

Uppmaningarna att "krossa alla de otrogna som gör motstånd" utgör inte hets mot folkgrupp enligt åklagaren.

På ett flygblad som spreds i Knivsta stod bland annat att ”[d]e otrognas dagar är räknade” och att de ”rätttrogna” måste upprätthålla Sharialagarna och ”krossa alla de otrogna som gör motstånd”. Flygbladet avslutas med ”Slut upp till de rättrogna och den Islamska Staten!” och ett citat från Koranen om att de troende ska låta ”svärden vina” över de otrognas huvuden och händer.

Flygbladet anmäldes till Justitiekanslern som lämnade över prövningen till vanlig åklagare. Nu har åklagaren vid Åklagarkammaren i Uppsala beslutat att lägga ned förundersökningen.

”Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon hotar eller uttrycker missaktning mot alla utom de som enligt skribenten är de rättrogna faller således inte in under begreppet folkgrupp. Innehållet i skriften kan därför inte anses utgöra hets mot folkgrupp” skriver åklagaren i beslutet.